Veertig procent van de huwelijken houden geen stand. Wanneer je besluit van elkaar te gaan scheiden, kan dit een enorme impact hebben. Je hebt energie en tijd nodig om dit te verwerken en je relatie af te hechten. Dit gaat niet vanzelf, dit is rouw.

Ouders blijf je voor altijd, maar bij een scheiding is het ook belangrijk goede ex-partners te zijn. Voor gescheiden ouders hebben wij nu de SCHIP-aanpak in ons behandelaanbod. Dit is een manier van werken waarbij wordt gekeken hoe ex-partners stevig in hun gezamenlijk ouderschap kunnen komen te staan. Wij helpen om partners zo goed mogelijk uit elkaar te laten gaan, zodat men zo goed als mogelijk als partners in ouderschap verder kan.

Wij hebben vanaf september getrainde SCHIP-behandelaren voor een professionele behandeling bij echtscheiding en relatieproblemen. Behandeling bestaat uit 15 sessies.