Leafs begeleiding biedt begeleiding wanneer er sprake is van sociale problemen, problemen in de weerbaarheid. Sociale- en weerbaarheidsproblemen zoals pesten, je buitengesloten voelen, seksueel grensoverschrijdend gedrag, geen nee kunnen zeggen. Problemen die, wanneer je ermee te maken hebt, flink kunnen belemmeren in het dagelijks functioneren.

Een jeugdige doet mee aan onze training om zich wat sterker te leren voelen en een echte Bikkel te worden! Tijdens de bijeenkomsten wordt er gewerkt aan het vergroten van de weerbaarheid. Samen met andere kinderen werken we aan meer zelfvertrouwen en minder onzeker zijn. Bikkeltraining is een psychofysieke training voor jongens en meisjes tussen de 8-15 jaar.

Werkzame elementen in de Bikkelmethode

In de verschillende varianten van het Bikkelprogramma worden de volgende werkzame elementen (technieken en strategieën) ingezet:

 • fysieke oefeningen: versterken bewustzijn en gebruik van lichaamshouding (zoals stevig staan en oogcontact) en stemgebruik;
 • gedachten uitdagen en vervangen: negatieve/niet-helpende (‘piep’)gedachten vervangen door positieve/helpende (‘bikkel’)gedachten;
 • 5G-model: (vanaf 8 jaar) uitleg, oefeningen en zelfregistratieopdrachten met 5G-schema’s;
 • (stress)thermometer: (vanaf 8 jaar) uitleg, oefening en zelfregistratie-opdrachten;
 • ontspanningsoefeningen (ademhaling, spierontspanning, terugtellen, plezierige gedachte);
 • kwaliteitenspel
 • model staan / voordoen van weerbaar en sociaal gedrag;
 • positieve feedback op inzet en op adequate toepassing van weerbaar en sociaal gedrag;
 • werken met drie types: ‘Bikkel’ (voor assertief gedrag), ‘Pieper’ (subassertief gedrag), ‘Woesteling’ (agressief assertief). Daarnaast symboliseert ‘Chiller’ rust vinden voordat je reageert (emotieregulatie);
 • (zoeken naar) gedragsalternatieven;
 • vaardigheden bespreken en oefenen (o.a. grenzen aangeven, omgaan met kritiek, plagen en pesten, gesprekje beginnen, complimentje geven/ontvangen);
 • huiswerkopdrachten voor kinderen/jongeren (kleuropdrachten, herhaling uitleg, zelfobservatie);
 • contactmomenten met ouders aan het begin, halverwege en aan eind van het de groepstraining (bij LEF bij elke bijeenkomst) / ouderbijeenkomsten bij het lesprogramma.
 • feedbacksysteem voor ouders om kinderen te bekrachtigen voor toepassing van geleerde vaardigheden (tot 12 jaar);
 • tussentijdse ouderbrieven om ouders te informeren over inhoud van de bijeenkomsten of lessen en te stimuleren het geleerde te versterken.

De training wordt gegeven door medewerkers welke een licentie Bikkeltrainer hebben.  De training kan worden gegeven vanaf vier deelnemers en bestaat uit in totaal 6 bijeenkomsten. Voorafgaand aan de training zal er een intakegesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek proberen we de hulpvraag duidelijk te krijgen en kijken we wat we hierin van elkaar verwachten en kunnen betekenen. Na afloop van de training vindt een evaluatiegesprek plaats.

Wij staan voor werken zonder wachtlijsten. Dit om ervoor te zorgen dat er begeleiding voor je klaar staat wanneer je dit nodig hebt en niet wanneer het voor de organisatie past. Verwacht wordt dat vanaf september kan worden gestart met de eerste Bikkel groepen!