Leafs begeleiding biedt ondersteuning aan volwassenen, gezinnen en kinderen met een verstandelijke beperking en/of psychische problematiek.

Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan:

 • AD(H)D
 • Autismespectrumstoornis (ASS)
 • Verslavingsproblematiek
 • Persoonlijkheidsstoornis

Daarnaast bieden wij begeleiding aan:

 • Gezinnen met meervoudige complexe problemen
 • Gezinnen met (complexe) scheidingsproblematiek
 • Ouders bij de omgangsregeling met hun kinderen

Uitsluitingscriteria

Leafs begeleiding biedt ondersteuning aan volwassenen, gezinnen en kinderen. In sommige gevallen kan het voorkomen dat Leafs niet de juiste expertise in huis heeft om de juiste zorg te bieden. Dit kan zijn wanneer een casus te zwaar of te complex is. Leafs begeleiding zal bij de aanmelding al een eerste inschatting maken of een hulpvraag door Leafs op te pakken is. Voorbeelden van problematiek die buiten onze expertise vallen zijn:

 • Su├»cidaliteit
 • Ernstige verslavingsproblematiek
 • Agressieproblematiek of delict gedrag
 • Ernstige persoonlijkheidsstoornis
 • Eetstoornissen 
 • Psychotische stoornis