Leafs begeleiding biedt ondersteuning aan volwassenen, gezinnen en kinderen met een verstandelijke beperking en/of psychische problematiek.

Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan:
• AD(H)D
• Autismespectrumstoornis (ASS)
• Verslavingsproblematiek
• Persoonlijkheidsstoornis